Archív událostí

Na této stránce jsou k dispozici odkazy na informace, které již byly z hlavní webové stránky vyřazeny. Jde o udáosti, které již proběhly, nebo o pozvánky na již proběhlé události.

 

8. května 2018, Svatý Hostýn - pouť Mary's Meals

Svatý Hostýn

Pouť Mary's Meals na Svatém Hostýně byla zahájena v 11:30 poutní mší svatou a odpoledne pokračovala v Jurkovičově sále přenáškami, projekcí filmových dokumentů Mary's Meals a ochutnávkou jídla, kterým Mary's Meals krmí děti ve školách těch nejchudších zemí světa.

Více informací o průběhu pouti najdete v následujících odkazech:

- ohlédnutí za poutí Mary's Meals v Katolickém týdeníku
- poutní mše svatá ze Svatého Hostýna na YouTube

 

 

18. února 2018 - článek o "Boudě" a Mary's Meals ve slovenském tisku
Článek si můžete přečíst v následujícím odkazzu: článek ze slovenského tisku

 

 

7. února 2018 - Željka Markić

V Brně 7. února přednášela Željka Markić, doktorka medicíny, lidskoprávní aktivistka, zakladatelka chorvateské pobočky Mary's Meals a členka přdstavenstva Mary's Meals International. Více v následujících odkazech:
- videa na YouTube: přednáška a diskuze po přednášce
- pozvánka (plakátek)
- ohlédnutí za setkáním se Željkou na Facebooku

 

 

25. listopadu 2017 - Milona von Habsburg přednášela v Třebíči
Milona von Habsburg, arcivévodkyně ze slavného panovnického rodu, rozhodně nežila jako členka královské rodiny (viz pozvánka a představení Milony).

- video s přednáškou na YouTube
- článek v Katolickém týdeníku

Bez nadsázky lze říci, že Milona je živou reklamou na Mary's Meals. Dovede nejen poutavě vyprávět o historii a práci tohoto hnutí, ale z jejího vyprávění je zřejmá další úžasná vlastnost Mary's Meals. Neméně důležité, jako ukazovat cestu ke světu bez hladu, je ukazování cesty ke vzájemné spolupráci a respektu lidí naprosto odlišných kultur, ras, vyznání, společenských postavení a vzdělání.

Milona svým osobním příkladem učí, jakým způsobem se buduje opravdová jednota mezi lidmi a mezi národy. Ne snahou o bezbřehou uniformitu vedoucí jen k vykořenění a ztrátě identity. Cestou k opravdové jednotě je budování jednoty v rozdílnosti. Na osobním příkladu Milony je to nádherně zřejmé - Milona ví a ukazuje, že její hluboká křesťanská víra není překážkou v její otevřenosti k jiným lidem s naprosto odlišnými pohledy na svět - a podobně jako celé Mary's Meals tak Milona ukazuje cestu k budování skutečné jednoty, která nespočívá v úsilí o uniformitu, ale v respektování vzájemné rozdílnosti.

A tak Milona v první části přednášky bez zábran mluví o intimních zážitcích spojených s její hlubokou křesťanskou vírou, ve druhé části nádherně popisuje historii hnutí Mary's Meals a z následujících dotazů a odpovědí pak krásně vyplývá její otevřenost, hluboký respekt a úcta ke všem lidem, kteří společně vytváří celé to nádherné dílo - a to při vší jejich rozmanitosti a vzájemné odlišnosti.

 

Srpen 2017 - Mladifest
Mladifest 2017 - videonahrávky z vystoupení Mary's Meals na mezinárodním fetivalu mladých


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co je to Mary's Meals
 • Výjimečnost Mary's Meals
 • Klíčové informace
 • Mýty a pochybnosti
 • Humanitární katastrofy
 • Kniha o Mary's Meals
 • Možnosti podpory
 • Jak přispět darem, daně
 • Mary's Meals v ČR
 • Slovensko
 • Batůžkový projekt
 • "Česká" škola
 • Časté dotazy a odpovědi
 • Novinky z domova
 • Slova podpory, citáty
 • Slova podpory z domova
 • Filmy
 • Kontakt
 • Archív událostí