Stručné představení hnutí Mary's Meals

Jednoduchá myšlenka - Naše vize - Neuvěřitelně nízké náklady - Historie - Pěkné, ale je to opravdu tak?


Mary’s Meals je mezinárodní hnutí, které velmi účinně bojuje proti hladu ve světě důsledným uskutečňováním jednoduché myšlenky: zaváděním projektů školního stravování v zemích, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání. Vzdělání pak dětem i jejich komunitám otevírá cestu z chudoby.

Protože oficiální webové stránky www.marysmeals.org (a mnoho jejich oficiálních národních jazykových variant) poskytují velmi dobrý informační servis, na této stránce shrneme v českém jazyce jen ty nejdůležitější informace - základní myšlenku, vizi, způsob práce a historii hnutí.

 

Jednoduchá myšlenka, která funguje

Mary’s Meals poskytuje dětem jedno jídlo denně v místě jejich vzdělávání s cílem přilákat chronicky chudé dětí do školních tříd, aby dostávaly vzdělání, které jim otevírá cestu z chudoby.

Miliony dětí po celém světě dnes kvůli chudobě nechodí do školy. Místo vzdělávání pracují na polích, žebrají na rozích ulic nebo prohledávají odpadky, aby přežily. Další miliony dětí navštěvují školu tak hladové, že nejsou schopny se soustředit a učit se. Ale díky podporovatelům Mary’s Meals více než JEDEN MILION dětí – napříč Afrikou, Asií, Latinskou Amerikou a Karibikem - dnes sedí ve školních třídách s plnými žaludky a učí se číst a psát. Tito mladí lidé mohou vyrůst v muže a ženy, kteří vyvedou své komunity z chudoby a ukončí jejich závislost na pomoci.

Mary’s Meals začínalo v roce 2002 v Malawi stravováním pouhých 200 dětí. Dnes sytí každý školní den více než JEDEN MILION dětí napříč čtyřmi kontinenty. Ve školách, ve kterých je stravování Mary’s Meals poskytováno, je vidět nárůst v zápisu, docházce i zlepšování školních výsledků. S 59 miliony dětí, které jsou doposud mimo školu, a s mnoha dalšími chronicky hladovějícími, je však práce Mary’s Meals teprve na začátku.

Následující náčrtek přehledně znázorňuje jednotlivé články v řetězci pomoci - od podporovatelů z celého světa poskytujících pomoc, přes armádu místních dobrovolníků v zemích přijímajících pomoc, až k dětem, kterým projekty školního stravování mění životy.

 

jednoduchá myšlenka

Je symbolické, že se na náčrtku kruh pomoci uzavírá z bodu 4 zpět do bodu 1: jednak se mnozí mladí lidé, kterým Mary's Meals změnilo život, velmi aktivně sami zapojují a přecházejí do role podporovatelů hnutí, a jednak jsou úspěšné změny životů dětí velice silnou pozitivní motivací pro všechny podporovatele k další práci.

 

Naše vize

Naší vizí je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání a že všichni lidé, kteří mají více, než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb.

 

Neuvěřitelně nízké náklady

Hnutí Mary’s Meals dnes pomáhá více než milionu dětí s průměrnými náklady na stravu jednoho dítěte na celý školní rok 15,6 Euro. Vypadá to sice neuvěřitelné, ale náklady jsou skutečně takto nízké – je to dáno způsobem fungování hnutí Mary's Meals. Díky práci desetitisíců místních dobrovolníků v zemích přijímajících pomoc (jen v Malawi funguje přibližně 80 000 tamních dobrovolníků zajišťujících distribuci potravin a školní stravování) i díky úsilí dobrovolníků a podporovatelů v zemích, které pomoc poskytují, odpovídají průměrné náklady na školní stravování jednoho dítěte na celý rok skutečně pouhým 15,6 Euro.

Poznámka - postup, jak poskytnout dar na činnost Mary’s Meals, je uveden v kapitole Jak přispět darem.

 

Historie Mary's Meals

Hnutí Mary’s Meals se zrodilo v roce 2002, kdy Magnus MacFarlane-Barrow navštívil Malawi sužované hladomorem a potkal tam matku umírající na AIDS. Když se jejího nejstaršího syna Edwarda zeptal, jaké jsou jeho životní sny, Edward odpověděl jednoduše:
"Chci mít dostatek jídla a jednoho dne chci začít chodit do školy.“
Tento okamžik byl klíčovým zdrojem inspirace, která vedla k založení Mary’s Meals.

Kořeny hnutí Mary’s Meals však sahají o mnoho let zpět před jeho založení. Po inspiraci rodinnou poutí do mariánského poutního místa Medžugorje v Bosně-Hercegovině v roce 1983 založila rodina MacFarlane-Barrow ve svém domě ve Skotsku katolické modlitební centrum. Když v roce 1992 tato rodina vyzvala k pomoci lidem ve válkou zmítané Bosně-Hercegovině, byla zaplavena dary potravin, oblečení, přikrývek a léků. První dávku pomoci potom dopravili do uprchlického tábora poblíž Medžugorje. Rodina byla ohromena štědrou reakcí veřejnosti, a to, co bylo zprvu míněno jako jednorázová pomoc, se vyvinulo do rychle rostoucí mezinárodní charitativní organizace.

Do prvních projektů Mary’s Meals byli zapojení vesměs věřící lidé a rozhodli se organizaci pojmenovat ke cti Marie, matky Ježíše. Hnutí však zahrnuje, respektuje a oslovuje lidi všech vyznání i bez vyznání.

Využívajíc podpory z celého světa, Mary’s Meals registrovalo pobočky v Holandsku, Chorvatsku, Itálii, Irsku, Kanadě, Německu, Rakousku, Spojených Státech, Španělsku, Velké Británii a dále mezinárodní benefiční skupiny v Austrálii, Belgii, Dánsku, Francii, Slovinsku, Spojených Arabských Emirátech a Švýcarsku.

 

Pěkné, ale je to opravdu tak?

Při četbě informací o způsobu práce a výsledcích hnutí Mary's Meals se mnozí z nás neubrání občasným myšlenkám typu - "Pěkně se to všechno čte, ale může to být vůbec pravda?"

Nabízíme proto odkaz na stránku tohoto webu Slova podpory, kde se čtenář může seznámit s tím, co si o aktivitách hnutí Mary's Meals myslí například britská vláda, Italská biskupská konference, papež František, média jako televizní stanice CNN, časopis Time a podobně. K dispozici jsou samozřejmě i oficiální stránky Mary's Meals, a to jak mezinárodní www.marysmeals.org, tak množství národních webových stránek odkazovaných z mezinárodního webu.

 


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co je to Mary's Meals
 • Výjimečnost Mary's Meals
 • Klíčové informace
 • Mýty a pochybnosti
 • Humanitární katastrofy
 • Kniha o Mary's Meals
 • Možnosti podpory
 • Jak přispět darem, daně
 • Mary's Meals v ČR
 • Slovensko
 • Batůžkový projekt
 • Časté dotazy a odpovědi
 • Slova podpory, citáty
 • Filmy
 • Kontakt