Jak přispět darem, možnost odečtu daru z daňového základu

Platba na český bankovní účet - Odečet darů do zahraničí z daňového základu


Díky nově zprovozněné pobočce Mary's Meals v naší zemi je nyní poskytování finančních darů velmi jednoduché.

Platba na český bankovní účet

Oficiální pobočka Mary's Meals v České republice provozuje sbírkový účet:

Název organizace: Mary´s Meals Česká repubika, z.s.
Číslo účtu: 44 10 277 / 0100 Komerční banka, a.s.
E-mail: info@marysmeals.cz    (zde můžete požádat o potvrzení daru pro daňové účely)
Telefon: 703 685 407


Více o pobočce najdete na stránce Mary's Meals Česká republika.

 

Info pro přátele ze Slovenska - platby na mezinárodní eurový účet Mary's Meals

Na Slovvensku není slovenský sbírkový účet Mary's Meals ještě k dispozici, nedoporučujeme však zasílání plateb ze slovenských eurových účtů na výše uvedený český korunový účet, protože je to nevýhodné vzhledem k poplatkům za zahraniční platbu. Doporučujeme přátelům ze Slovenska využít výhody eurozóny a platit přímo na mezinárodní eurový účet Mary's Meals.

Mezinárodní eurový účet Mary's Meals:
IBAN: GB33 RBOS 83758010 044320
BIC/SWIFT: RBOSGB2L nebo RBOSGB2LXXX

 

 

Odečet darů do zahraničí z daňového základu

Další kapitoly této webové stránky, které dříve popisovaly způsoby plateb do zahraničí, nejsou již potřebné a byly odstraněny. Ponecháváme jen tuto kapitolu o možnosti odečíst z daňového základu dar do zahraničí, a to jako pomůcku pro ty, kteří již odeslali finanční dar Mary's Meals do zahraničí a příští rok budou chtít tento dar zohlednit v daňovém přiznání.

Podle daňového zákona je možné dar do daňového přiznání zahrnout pouze tehdy, pokud je souhrnná hodnota darů vyšší než 1000 Kč nebo 2 % základu daně, a to do maximální výše 15 % ze základu daně. To znamená, že pokud by souhrnná hodnota darů byla vyšší než 15 % ze základu daně, potom se do daňového přiznání uvede tato maximální možná částka. V následujícím odkazu jsou znázorněny odpovídající položky formuláře daňového přiznání:  ukázka položek daňového přiznání.

Daňový zákon umožňuje uplatnit i dary věnované zahraničním subjektům, takže finanční úřady nemají problém, pokud uplatníte slevu na dani i pro dary věnované Mary's Meals do zahraničí. Níže naleznete užitečné podklady, jakým způsobem zahraniční dary pro Mary's Meals do daňového přiznání zahrnout. Základem je potvrzení, které si vyžádáte mailem podle návodu níže, je však vhodné přiložit i další níže uvedené podklady. Klikem na jednotlivé odkazy otevřete odpovídající dokumenty nebo detaily.

Mailová žádost o potvrzení darů pro Mary's Meals odeslaných do zahraničí
Mailovou žádost o potvrzení darů pro Mary's Meals je možné odeslat na mailovou adresu fundraising.int@marysmeals.org. Vzor takové žádosti je k dispozici rozkliknutím odkazu vzor žádosti o potvrzení darů. Po odeslání žádosti obdržíte mail s přiloženým potvrzením, které vytisknete a přiložíte k daňovému přiznání (ukázku takového potvrzení i odpovídající český překlad najdete v následujících odkazech na dokumenty ve Wordu: ukázka potvrzeníčeský překlad potvrzení).

Rozpis jednotlivých plateb v Kč
K daňovému přiznání sice přiložíte potvrzení darů, které si vyžádáte z Mary's Meals, ale toto potvrzení uvádí jednotlivé dary v cizí měně. Je proto velmi vhodné přiložit i přehled jednotlivých plateb s odpovídajícími částkami v Kč, tak jak je vidíte na výpisech z bankovního účtu. Tento přehled je možné vytvořit ručně nebo je možné použít například výpisy z elektronického bankovnictví nebo výpisy z pohybů platebních karet. Nemusí jít o žádné oficiální, orazítkované výpisy z banky - jde hlavně o to, aby se finančnímu úřadu snadno porovnávala částka daru uvedená v daňovém přiznání s přiloženými podklady o darech.

Stručné představení Mary's Meals
Daňové přiznání je pro finanční úřad srozumitelnější, pokud k němu kromě ostatních příloh přiložíte i papír se stručným představením činnosti Mary's Meals. Ukázka takového dokumentu je k dispozici v následujícím odkazu:  stručné představení Mary's Meals pro daňové účely.

 

 

 


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co je to Mary's Meals
 • Výjimečnost Mary's Meals
 • Klíčové informace
 • Mýty a pochybnosti
 • Humanitární katastrofy
 • Kniha o Mary's Meals
 • Možnosti podpory
 • Jak přispět darem, daně
 • Mary's Meals v ČR
 • Slovensko
 • Batůžkový projekt
 • "Česká" škola
 • Časté dotazy a odpovědi
 • Novinky z domova
 • Slova podpory, citáty
 • Slova podpory z domova
 • Filmy
 • Kontakt
 • Archív událostí