Kniha o Mary's Meals je již dostupná v češtině!

O knize řekli, napsali - O knize oficiálně - K názvu knihy - Ukázka textu z knihy


Je to velmi dobrá zpráva pro všechny podporovatele hnutí Mary's Meals v České republice - v červnu 2017 Karmelitánské nakladatelství vydalo knihu "Bouda, která krmí milion dětí" Bouda, která krmí milion dětí(české vydání bestselleru "The Shed That Fed A Million Children") od zakladatele hnutí Mary's Meals. Kniha poutavým způsobem seznamuje s pozoruhodnou historii tohoto hnutí, které uskutečňováním jednoduché myšlenky pomáhá odstraňovat hlad ze světa.

Zatímco například časopis Time zařadil autora knihy a zakladatele hnutí Mary's Meals Magnuse MacFarlane-Barrow mezi 100 nejvlivnějších osobností světa, v naší zemi je Magnus téměř neznámou osobou. Právě proto je vydání knihy pro všechny zdejší podporovatele Mary's Meals tak úžasnou zprávou – je to výborná příležitost k tomu, aby se o Mary's Meals a jeho činnosti dověděla spousta dalších lidí. Kniha si jistě najde cestu k mnoha čtenářům – přinejmenším pro mimořádný příběh, kterým čtenáře podmanivě provází. Je to příběh člověka, který předem neplánoval nic z toho, co postupně vyrostlo. Postupnými kroky „malých skutků lásky“ a s vydatnou podporou všech, kteří se nechali touto prací oslovit, postupně vzniklo mezinárodní hnutí, které díky dobrovolníkům a podporovatelům z celého světa nyní sytí více než milion školáků v těch nejchudších zemích. Ve školách, do kterých jsou přilákány školním stravováním, dostávají děti důležité vzdělání, a tím se před nimi otevírá možnost vymanit sebe i své komunity z chudoby.  

O knize řekli, napsali:

"Magnus MacFarlane-Barrow ... píše jednoduše, skromně a působivě. Je to kniha o laskavosti, která vás na každé její stránce podněcuje k touze být lepším"   
Independent

"Ten záměr je pozoruhodně jednoduchý, ale mění životy"  
Telegraf

"Je to podmanivé čtení o vizi, soucitu a o tom, jaký to mělo významný vliv na děti tisíce mil vzdálených od základny hnutí v Dalmally, Argyll"
Evening Times (Glasgow)

"Dopady jsou fascinující"  
Gordon Brown

"Neochvějná křesťanská víra, na jejímž základě Mary's Meals vzniklo, prosvítá každým odstavcem této knihy"
Daily Mail

"Síla poselství spočívá v jeho jednoduchosti a v nestrojeném etosu ... vepsaném v Magnusově srdci"   
Daily Record

"Ježíš nás učí, že největší ze všech ctností je láska, a že duch charity je motivován velkorysostí, obětí a milováním svého bližního jako sebe sama. Kniha "Bouda, která krmí milion dětí" je skvělým důkazem úžasných věcí, které lze vykonat, když lidé společně pracují, aby sdíleli Boží lásku a podanou ruku lidem v nouzi. Je to moderní podoba zázraku rozmnožení chlebů a ryb."
Timothy Cardinal Dolan, arcibiskup New Yorku

"Je zřejmé, že prostřednictvím poměrně mála se děje velmi mnoho"
Observer

"Mary's Meals dospělo tím, že se drží pevně svých zásadních hodnot tváří tvář zkorumpovaným režimům, špatné infrastruktuře, přírodním katastrofám a dokonce i viru Ebola, aby mohlo pokračovat v sycení nejchudších lidí světa"
Scotsman

"Dvě základní věci, které jsou velmi důležité, jsou potraviny a vzdělání… MacFarlane-Barrow přijal výzvu, není možné ho zastavit"   
Tablet

"Pokorné a hluboce inspirující"  
Herald

Když se Magnus setkal s papežem Františkem, aby mu předal speciálně vázaný první výtisk knihy ve španělštině (papežově rodném jazyce) a informoval ho o tom, že Mary's Meals nyní každý školní den sytí více než milion dětí, Svatý otec zvolal: “Avanti! Avanti! Avanti! Che Dio benedica il Vostro lavoro.” (“Kupředu! Kupředu! Kupředu! Ať Bůh žehná vaší práci!”)
Papež František

Pěkný článek o knize a o Mary's Meals ze slovenského tisku si můžete přečíst v následujícím odkazu:
Článek o "Boudě" a Mary's Meals ve slovenském tisku


Odstavce o knize z oficiálního webu Mary's Meals

V roce 1992 požádal Magnus z malé boudy ve skotském Dalmally, Argyll, o dary pomoci pro jednorázovou cestu do válkou zničené Bosny a Hercegoviny. Co se stalo v týdnech, měsících a letech, které následovaly, překvapilo nejen Magnuse, ale inspirovalo desítky tisíc lidí po celém světě, aby se připojili k hnutí, které by jednou mohlo znamenat konec hladu ve světě.

Kniha "Bouda, která krmí milion dětí" mapuje tuto pozoruhodnou cestu až do dneška.

Poznejte lidi, kteří toto dílo inspirovali a rozvíjeli. Přečtěte si o malých skutcích lásky, které toto dílo umožnily. Uvidíte, že ve světě, kde stále ještě 61 milionů dětí nechodí do školy, práce Mary's Meals teprve začíná.

Budete-li informaci o knize sdílet se svými přáteli a rodinou, umožníte nám tím oslovit ještě více lidí.   

Poznámka k názvu knihy:

O jaké „boudě“ se zmiňuje název knihy, je zřejmé z následujících vět autora:

„Některým lidem se může zdát divné, možná dokonce hloupé, udržovat ústředí celosvětové organizace v této nahnuté a unaveně vypadající boudě ve velmi odlehlé části Skotska. Ale tady mi to pomáhá stále si uvědomovat, jak a proč jsme s tímto dílem začínali."

Ukázka textu z knihy

Krátká dvoustránková ukázka textu knihy je k nahlédnutí zde. Text ukázky kromě jiného obsahuje zajímavý odstavec s osobním pohledem zakladatele hnutí na obsah slova charita.

Vydání knihy v češtině je významným milníkem v šíření povědomí o hnutí Mary's Meals v naší zemi. Je to pozoruhodný příběh, který čtenářům otevírá srdce - těžko si představit autentičtější svědectví o tom, co Mary's Meals představuje, jakým způsobem pracuje a k čemu směřuje.

jednoduché řešení hladu ve světě, hlad, hladomorboj proti hladu ve světě školním stravováním v nejchudších oblastech světajak přispět v boji proti hladu ve světějak můžeme účinně pomáhat v boji proti hladu ve světěnezištná dobrovolnická práce v boji proti hladu ve světěspolehlivá, transparentní, nízkonákladová neziskovka účinně bojuje proti hladu ve světě


Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Co je to Mary's Meals
 • Výjimečnost Mary's Meals
 • Klíčové informace
 • Mýty a pochybnosti
 • Humanitární katastrofy
 • Kniha o Mary's Meals
 • Možnosti podpory
 • Jak přispět darem, daně
 • Mary's Meals v ČR
 • Slovensko
 • Batůžkový projekt
 • Časté dotazy a odpovědi
 • Slova podpory, citáty
 • Filmy
 • Kontakt